Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue. 
首頁首頁  相冊相冊  會員註冊會員註冊  登入  

 

 2015年探索教育訓練員檢定考試成績公告(含晉級說明)

向下 
發表人內容
Jack
Admin
Admin


文章總數 : 6846
年齡 : 61
來自 : 台北
威望 : 1721
注冊日期 : 2008-12-22

2015年探索教育訓練員檢定考試成績公告(含晉級說明) Empty
發表主題: 2015年探索教育訓練員檢定考試成績公告(含晉級說明)   2015年探索教育訓練員檢定考試成績公告(含晉級說明) Empty周日 12月 06, 2015 11:20 am

2015年探索教育訓練員檢定考試成績公告

 

初階檢定成績表

No.         開班區域         代號                       得分

1           中區             4005                       92

2           中區             JEAN                       90

3           中區             640419                     89

4           中區             SOPHIA                     88

5           中區             SEVEN                      87

6           中區             HWJ55                      83

7           中區             LAIO                       82

8           中區             168                        81

9           中區             sloth                      81

10          中區                                      80

11          中區             I13395                     80

12          中區             愛語                       79

13          中區             平平                       78

14          中區             藍雲                       77

15          中區             祥奇                       76

16          中區             19830                      74

17          中區             小天使                     60

18          中區             961                        72

19          中區             Q22                        70

20          中區             438                        70

21          中區             615                        70

22          中區             112                        69

23          中區             Vivi                       66

24          中區             A29                        66

25          中區             蘋果                       64

26          中區             Tracy                      62

27          中區             My59829                    62

28          中區             小白                       56

29          中區             小鍋牛                     54

30          中區             石榴                       53

31          中區             Sh                         52

32          中區             B                          39

33          中區             717                        81

34          中區             7696                       86

35          雲嘉             Robert                     88

36          雲嘉             Milk                       88

37          雲嘉             kaya                       81

38          雲嘉             1013                       80

39          雲嘉             63                         71

40          雲嘉             503                        67

41          雲嘉             Red                        66

42          雲嘉             May                        65

43          雲嘉             1004                       60

44          雲嘉             8505                       60

45          雲嘉             hwa                        48

46          雲嘉             1020                       46

47          桃園             金色天空join sky           91

48          桃園             1265                       94

49          桃園             young                      92

50          桃園             丹丹                       92

51          桃園             杜娟                       91

52          桃園             baby                       90

53          桃園             蘋果                       89

54          桃園             草莓                       88

55          桃園             菩提心                     87

56          桃園             a69427                     87

57          桃園             大呆瓜                     87

58          桃園             小甜甜                     87

59          桃園             蛋蛋                       86

60          桃園             小燕子                     86

61          桃園             小妹                       86

62          桃園             向日葵                     85

63          桃園             甘霖                       84

64          桃園             皮卡丘                     83

65          桃園             005                        82

66          桃園             pooh5050                   81

67          桃園             yoyo                       80

68          桃園             EZ2006                     80

69          桃園             CHS                        80

70          桃園             加菲貓                     78

71          桃園             001                        76

72          桃園             小水滴                     71

73          桃園             小罐子                     70

74          桃園             小天鵝                     66

75          桃園             甜甜圈                     63

76          桃園             小真                       62

77          桃園             lulumi                     62

78          桃園             跳跳兔                     61

79          桃園                                      60

80          桃園             小彭                       54

81          桃園             樹苗                       50

82          桃園             麻吉                       48

83          桃園             嫦娥                       44

84          桃園             ㄚ雲                       43

85          桃園             97                         43

86          桃園             大菊花                     38

87          永和             S0826                      98

88          永和             W082                       87

89          永和             YTT                        78

90          永和             A002                       75

91          永和             Ya2203                     72

92          永和             C40                        70

92          永和             Chen                       68

94          永和             Y062                       66

95          永和             A1                         66

96          永和             5                          64

97          永和             Lin                        55

98          永和             Z6038                      54

99          永和             Penglin                    54

100         永和             A007                       50

101         永和             yang223                    48

 

平均: 72

不及格率19%

 

 

 

初階檢定成績分佈表

96-100                              1                                             1%

90-95                                8                                             8%

86-89                                10                                           10%

80-85                                23                                           23%

73-79                                9                                             9%

70-72                                9                                             9%

60-69                                22                                           22%

50-59                                10                                           10%

40-49                                7                                             7%

30-39                                2                                             2%

 

 

 

 

進階檢定成績表

No.         代號             得分

1           C             80

2           A008             82

3           非文             76

4           6180             63

5           Y5491            73

6           3257             76

7           77               75

8           小羊             63

9           25700            64

10          007              55

11          3080             53

12          135              48

 

平均: 67

不及格率25%

 

 

 

 

 

 

進階檢定成績分佈表

 

90-100                              0                                             0%

80-89                                2                                             17%

70-79                                4                                             33%

60-69                                3                                             25%

50-59                                2                                             17%

40-49                                1                                             8%

 

 

以上為筆試成績

 

 

訓練員是否晉級的標準(指標)有三

A. 出席率:缺席在一次()以內(出席率80%()以上)

B. 論壇作業:繳交率60%以上(以開課次數計算)

C. 筆試成績60分以上

 

三者全部合格,直接晉級

三者有兩者不合格,直接重修

 

符合補考之原則

出席四次(五次),僅最後一次請假,符合補考規定,得補考之。

 

補考方式

約時間由資深訓練員監考,在靜思堂或絡處或適當地方補考,考題一樣,時間一樣,但分數打八折,即75分及格。考卷寄給映月或高老師批閱,以誠正信實為原則。

符合補考資格但作業未符合者,要先補交作業達到標準,未補作業者,不能補考也不能晉級。

 

符合兩項之處理原則

符合AC的人,可以補作業,於期末檢定考試結束一個月內,補足作業者,可以晉級。

符合AB的人,且分數在50分以上的人,可以參加補考,補考方法同上。

符合BC的人,且缺席在兩次(以內的),可先視同晉級,但需於下一期補修所缺之課程,補齊後始得完成晉級。

 

保舉推薦制度

各區的資深訓練員得推薦有特殊能力或貢獻的人,給予加分或晉級,但僅限於符合ABC三項標準其中兩項的人員適用之。亦即如果有兩項符合,一項不符,經由保舉推薦,該項可以免試,視同完成晉級。各區名額以最初培訓報名人數的10%以內為原則,不得超過。

 

補修制度

當期的課程缺席在兩次(以內的),因故無法參加檢定考試者,可於下一期補修所缺之課程,補齊後,且參加檢定考試,依規定完成晉級。要事先報名,可只參加缺席之課程,視為補修生(依比例繳交膳雜費),如要重修直接視同重修生。

 

以上為探索教育訓練員檢定辦法(試行版),有任何意見可以建議反應。
回頂端 向下
http://www.wretch.cc/blog/jack18233
Jack
Admin
Admin


文章總數 : 6846
年齡 : 61
來自 : 台北
威望 : 1721
注冊日期 : 2008-12-22

2015年探索教育訓練員檢定考試成績公告(含晉級說明) Empty
發表主題: 回復: 2015年探索教育訓練員檢定考試成績公告(含晉級說明)   2015年探索教育訓練員檢定考試成績公告(含晉級說明) Empty周一 2月 01, 2016 2:20 pm

永和區有四位參加補考人員,四個人的分數如下,原始分數打八折的得分。60以上即符合晉階標準。


A00769
Peng62
85121262
Wu61
回頂端 向下
http://www.wretch.cc/blog/jack18233
 
2015年探索教育訓練員檢定考試成績公告(含晉級說明)
回頂端 
1頁(共1頁)

這個論壇的權限:無法 在這個版面回復文章
 :: 探索教育 :: 探索課後心得-
前往: