Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue. 
首頁首頁  相冊相冊  會員註冊會員註冊  登入  

 

 2016年探索教育訓練員中階檢定考試成績公告

向下 
發表人內容
Jack
Admin
Admin


文章總數 : 6846
年齡 : 61
來自 : 台北
威望 : 1721
注冊日期 : 2008-12-22

2016年探索教育訓練員中階檢定考試成績公告 Empty
發表主題: 2016年探索教育訓練員中階檢定考試成績公告   2016年探索教育訓練員中階檢定考試成績公告 Empty周三 11月 16, 2016 9:30 am

2016年探索教育訓練員中階檢定考試成績公告
 
中階檢定成績表
No.       考場區域      代號                                  原始得分       調整得分
1         中區          9999                                     86                    98
2         中區          8808                                     71                    83
3         中區          324                                       69                    81
4         中區          I13395                                  67                    79
5         中區          hwj                                       67                    79
6         中區          007lucky                               64                    76
7         中區          台灣牛                                 63                    75
8         中區          7028                                     62                    74
9         中區          smlaio                                  59                    71
10        中區          4005                                     58                    70
11        中區          ling640419                           57                    69
12        中區          祥奇                                     56                    68
13        中區          43859                                   55                    67
14        中區          7288                                     53                    65
15        中區          4488                                     50                    62
16        中區          sophia                                   50                    62
17        中區          蒲公英                                 49                    61
18        中區          雲44                                    48                    60
19        中區          藍雲                                     41                    53
20        中區          Lun                                       39                    51
21        中區          武大郎                                 33                    45
22        中區          Applepie                               27                    39
23        中區          Tracy                                    23                    35
24        桃園          005                                       79                    94
25        桃園          W005                                    77                    92
26        桃園          ts1265                                  71                    86
27        桃園          小妹                                     69                    84
28        桃園          CHEN1                                  67                    82
29        桃園          5                                           65                    80
30        桃園          328                                       61                    76
31        桃園          young                                   58                    73
32        桃園          101                                       57                    72
33        桃園          dan                                       55                    70
34        桃園          Lg                                         50                    65
35        桃園          小水滴                                 48                    63
36        桃園          A8                                         48                    63
37        桃園          2203                                     48                    63
38        桃園          靜心                                     47                    62
39        桃園          EZ2006                                 47                    62
40        桃園          豆豆                                     47                    62
41        桃園          娥                                         46                    61
42        桃園          8060                                     46                    61
43        桃園          Joan                                      46                    61
44        桃園          Joseph                                  46                    61
45        桃園          草莓                                     45                    60
46        桃園          CW229                                 45                    60
47        桃園          9427                                     40                    55
48        桃園          小真                                     33                    48
49        桃園          7039                                     33                    48
50        桃園          小甜甜                                 27                    42
 
調整後平均: 66.6分
不及格率18%
 
 
 
 
 
中階檢定成績分佈表
90-100分                              3                                             6%
80-89分                                6                                             12%
70-79分                                11                                           22%
60-69分                                21                                           42%
50-59分                                3                                             6%
40-49分                                4                                             8%
30-39分                                2                                             4%
 
 
 
 
 
以上為筆試成績
 
訓練員是否晉級的標準(指標)有三
A. 出席率:缺席在一次(含)以內(出席率80%(含)以上)
B. 論壇作業:繳交率60%以上(以開課次數計算)
C. 筆試成績:60分以上
 
三者全部合格,直接晉級
三者有兩者不合格,直接重修
 
符合補考之原則
出席四次(五次),僅最後一次請假,符合補考規定,得補考之。
 
補考方式
約時間由資深訓練員監考,在靜思堂或絡處或適當地方補考,分數打八折,即75分及格。考卷寄給映月或高老師批閱,以誠正信實為原則。
符合補考資格但作業未符合者,要先補交作業達到標準,未補作業者,不能補考也不能晉級。
 
 
 
 
 
 
 
 
致各位探索訓練員:
 
        探索教育團隊一路走來已經第16年,近幾年,漸漸有制度化的形成。對於各位熱愛探索教育、熱愛學習的精神,一路學習、一路付出、始終如一,讓我深深地感受到各位的熱情與使命感,也感恩各位的付出。
        我們都是志工,是一個志工的團隊。我們學習如何運作團隊,有時身為人師教人團隊運作。如果不能夠有正確的觀念,那所有的學習都是白費。我從事教育訓練工作有近30年的經驗,深深感受到品格教育、價值觀教育的重要。我們是一個修行的團體,修行要從「勤修戒定慧」開始。
        每次期末的檢定考試定出來的指標,背後就是最簡單的戒定慧考核。戒就是守規定,就是說到做到。出席率與論壇交作業正是看你的戒律守的如何?持續的做,每個月做,固定的學習與付出就成了定課,是修定。筆試是將你法入心的知識寫出來,這是修智慧的基礎。起點是從你報名參加探索教育的那一念心開始,你來上課學習、玩遊戲、很好玩,回家做作業,加強學習心得,考前複習,一直到檢定考試這一連串的過程是修慧。
    成就每次的學習不容易,背後有很多的人默默付出與護持,我們是否珍惜與感恩有這樣的機會與緣份?我更期待有更多人投入學成後的付出,在各地的道場、學校、社區、企業、組織,任何有需要的地方。當我們法入心、法入行,才能真正地提高教育訓練的效率與品質。當今社會,放眼全世界,我們有一大片廣大的福田,我們是否具備了更好更快的耕耘方法與工具?是否已經具足了相關的知識與智慧?如果沒有,我們要更謙卑的,要更自律的來學習,就讓我們先從自身的戒定慧做起吧!
     今年的中階檢定考試,讓我感受到沒有把大家教好,導致成績普遍不理想,讓我很是慚愧,當思改善教學之道。希望各位同修能以活學活用為宗旨,不是以背誦考古題,只求考試過關而已。真正的考場在生活中,無所不在,隨時在考,我們要以具足的智慧面對,做好自覺、覺他、覺行圓滿的菩薩道。
       
祝福慧雙修,平安吉祥
 
 
高老師感恩合十
2016年11月16日
 

 
回頂端 向下
http://www.wretch.cc/blog/jack18233
 
2016年探索教育訓練員中階檢定考試成績公告
回頂端 
1頁(共1頁)

這個論壇的權限:無法 在這個版面回復文章
 :: 探索教育 :: 探索課後心得-
前往: