Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue. 
首頁首頁  相冊相冊  會員註冊會員註冊  登入  

 

 讀書會02-18 Q3. 「是經本從諸佛宮宅中來」,請討論與分享這段經文的意義?

向下 
2 posters
發表人內容
Jack
Admin
Admin文章總數 : 6880
年齡 : 62
來自 : 台北
威望 : 1721
注冊日期 : 2008-12-22

讀書會02-18 Q3. 「是經本從諸佛宮宅中來」,請討論與分享這段經文的意義? Empty
發表主題: 讀書會02-18 Q3. 「是經本從諸佛宮宅中來」,請討論與分享這段經文的意義?   讀書會02-18 Q3. 「是經本從諸佛宮宅中來」,請討論與分享這段經文的意義? Empty周日 1月 22, 2012 10:13 am爾時世尊告大莊嚴菩薩摩訶薩言。善哉善哉善男子。如是如是如汝所言。善男子。我說是經甚深甚深真實甚深。所以者何。令眾疾成阿耨多羅三藐三菩提故。一聞能持一切法故。於諸眾生大利益故。行大直道無留難故。

善男子。汝問是經。從何所來去至何所住何所住者。當善諦聽。善男子。是經本從諸佛宮宅中來。去至一切眾生發菩提心。住諸菩薩所行之處。善男子。是經。如是來如是去如是住。是故此經。能有如是無量功德不思議力。令眾疾成阿耨多羅三藐三菩提。

善男子。汝寧欲聞是經復有十不思議功德力不。大莊嚴言。願樂欲聞。佛言。是經本從諸佛宮宅中來」,請討論與分享這段經文的意義?回頂端 向下
http://www.wretch.cc/blog/jack18233
睜眼說實話
大地初發心
大地初發心文章總數 : 11
威望 : 0
注冊日期 : 2017-10-22

讀書會02-18 Q3. 「是經本從諸佛宮宅中來」,請討論與分享這段經文的意義? Empty
發表主題: 回復: 讀書會02-18 Q3. 「是經本從諸佛宮宅中來」,請討論與分享這段經文的意義?   讀書會02-18 Q3. 「是經本從諸佛宮宅中來」,請討論與分享這段經文的意義? Empty周二 10月 24, 2017 12:05 pm

Jack 寫到:


爾時世尊告大莊嚴菩薩摩訶薩言。善哉善哉善男子。如是如是如汝所言。善男子。我說是經甚深甚深真實甚深。所以者何。令眾疾成阿耨多羅三藐三菩提故。一聞能持一切法故。於諸眾生大利益故。行大直道無留難故。

善男子。汝問是經。從何所來去至何所住何所住者。當善諦聽。善男子。是經本從諸佛宮宅中來。去至一切眾生發菩提心。住諸菩薩所行之處。善男子。是經。如是來如是去如是住。是故此經。能有如是無量功德不思議力。令眾疾成阿耨多羅三藐三菩提。

善男子。汝寧欲聞是經復有十不思議功德力不。大莊嚴言。願樂欲聞。佛言。

是經本從諸佛宮宅中來」,請討論與分享這段經文的意義?

《大方廣圓覺修多羅了義經》
無上法王有大陀羅尼門。名爲圓覺。流出一切清淨眞如菩提涅槃及波羅密。教授菩薩。一切如來。本起因地。皆依圓照清淨
覺相。永斷無明。方成佛道。「諸佛宮宅」即是《圓覺經》所說的「大陀羅尼門 - 圓覺」。其實就是指「如來藏」
佛經常以「宮殿」形容「如來藏」這個諸佛所居住的地方。亦稱「密嚴佛土

《大乘理趣六波羅蜜多經》本覺心王住第一義禪定宮闕。安處不動猶若金剛。
《大乘密嚴經》是人不久生摩尼寶藏宮殿之中。遊戲神通具諸功德。
《大乘密嚴經》...爾時見解脫藏住在宮中。其量大小如一指節。色相明潔如阿怛斯花。亦如空中清淨滿月。


睜眼說實話 在 周二 10月 24, 2017 12:36 pm 作了第 1 次修改
回頂端 向下
睜眼說實話
大地初發心
大地初發心文章總數 : 11
威望 : 0
注冊日期 : 2017-10-22

讀書會02-18 Q3. 「是經本從諸佛宮宅中來」,請討論與分享這段經文的意義? Empty
發表主題: 回復: 讀書會02-18 Q3. 「是經本從諸佛宮宅中來」,請討論與分享這段經文的意義?   讀書會02-18 Q3. 「是經本從諸佛宮宅中來」,請討論與分享這段經文的意義? Empty周二 10月 24, 2017 12:30 pm

《妙法蓮華經》
如來一切所有之法。如來一切自在神力。
如來一切祕要之藏。如來一切甚深之事。皆於此經宣示顯説。

《佛説觀普賢菩薩行法經》
見釋迦牟尼佛與諸大衆在耆闍崛山。説法華經 演一實義。「一實」是指「如來藏 一實境界」

《法華經》這部經的內容,就是在講「如來藏」。或稱為「如來秘要之藏」
裡面很多譬喻,例如:城門、寶塔、師子座、多寶佛...都是對「如來藏」裡面實情的隱喻

《妙法蓮華經》
一切四衆起立合掌一心觀佛。於是釋迦牟尼佛。以右指開七寶塔戸。出大音聲。如却關鑰開大城門。即時一切衆會。皆見多寶如來。於寶塔中坐師子座。全身不散如入禪定。
回頂端 向下
睜眼說實話
大地初發心
大地初發心文章總數 : 11
威望 : 0
注冊日期 : 2017-10-22

讀書會02-18 Q3. 「是經本從諸佛宮宅中來」,請討論與分享這段經文的意義? Empty
發表主題: 回復: 讀書會02-18 Q3. 「是經本從諸佛宮宅中來」,請討論與分享這段經文的意義?   讀書會02-18 Q3. 「是經本從諸佛宮宅中來」,請討論與分享這段經文的意義? Empty周二 10月 24, 2017 1:22 pm

《妙法蓮華經》
法華經最爲難信難解。藥王。此經是諸佛祕要之藏。不可分布妄授與人。
諸佛世尊之所守護。從昔已來未曾顯説。


《法華經》內容就是在講演「如來藏」大道理。

經文說「此法華經最為難信難解」。意思就是說:「如來藏」大道理,最難信難解
-------------------------------------------------------------------------------

《妙法蓮華經》
斯法華經  爲深智説  淺識聞之  迷惑不解
一切聲聞  及辟支佛  於此經中  力所不及
汝舍利弗  尚於此經  以信得入  況餘聲聞
其餘聲聞  信佛語故  隨順此經  非己智分


「如來藏」是諸佛境界,
所以世尊說,此《法華經》是為深智之人說。而不是為淺識者說
淺識者 只能完全相信佛說。因為「如來藏」境界不是凡夫的智力所能臆測
------------------------------------------------------------------------

《妙法蓮華經》此法華經諸佛如來祕密之藏。於諸經中最在其上

這句經文的真正意思是說:「如來藏」大道理,是世尊所說經法中,最在其上。
同樣的經義,在其他佛經也有提及。

《大般涅槃經》如來之性亦復如是。於諸經最尊最上

(如來之性=如來藏)

《法華經》三個字,其實就是指:「如來藏」大道理
世尊要大家修持《法華經》,就是要大家修行「如來藏」的方法
回頂端 向下
 
讀書會02-18 Q3. 「是經本從諸佛宮宅中來」,請討論與分享這段經文的意義?
回頂端 
1頁(共1頁)

這個論壇的權限:無法 在這個版面回復文章
 :: 讀書會 :: 無量義經-
前往: